KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
9. § A jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek

9. § A jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek

(1) A jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek:

a) az úttest forgalmának irányítására szolgáló fényjelzõ készülék: három (felül kör alakú vagy nyilat mutató piros-, középen kör alakú vagy nyilat mutató sárga-, alul kör alakú vagy nyilat mutató zöldfényû) lámpából áll, és sorrendben zöld, sárga, piros, majd együtt piros és sárga fényjelzést ad;

b) a kerékpárút vagy kerékpársáv forgalmának irányítására szolgáló fényjelzõ készülék: három (felül kör alakú vagy kerékpárt mutató piros-, középen kör alakú vagy kerékpárt mutató sárga-, alul kör alakú vagy kerékpárt mutató zöldfényû) lámpából áll, és sorrendben zöld, sárga, piros, majd együtt piros és sárga fényjelzést ad;

c) az utat (vagy egyes forgalmi sávokat) keresztezõ villamos, illetõleg a megkülönböztetõ jelzéseket használó gépjármûvek áthaladásának biztosítására szolgáló fényjelzõ készülék: két (felül kör alakú piros, alul kör alakú sárga fényû) lámpából áll és sorrendben villogó sárga, folyamatos sárga, majd piros fényjelzést ad;

d) a veszélyes hely jelzésére szolgáló fényjelzõ készülék: egy (kör alakú sárga fényû) lámpából áll és villogó sárga fényjelzést ad; ilyen fényjelzést - idõszakonként - az a) pontban említett fényjelzõ készülék is adhat;

e) a forgalmi sáv foglaltságát jelzõ vagy a váltakozó irányú forgalmat szabályozó fényjelzõ készülék: három egymás mellett elhelyezett (balról piros X alakot mutató, középen villogó sárga ferdén lefelé nyilat mutató, jobbról zöld lefelé nyilat mutató) lámpából áll, és sorrendben zöld, villogó sárga, majd piros fényjelzést ad.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett fényjelzõ készüléket - a (3) bekezdésben említett kivétellel - az úttest mellett, a menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A fényjelzõ készüléket a bal oldalon, illetõleg az úttest felett megismételhetik. A fényjelzõ készülék jelzése - a (3) bekezdésben említett esetet kivéve - a fényjelzéssel szemben közlekedõ minden jármûre vonatkozik.

(3) Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van és minden forgalmi sáv mellett, illetõleg felett - az (1) bekezdés a) pontjában említett - külön fényjelzõ készülék mûködik,

a) az úttest mellett, a jobb oldalon elhelyezett készülék jelzése a jobb szélsõ forgalmi sávban;

b) a belsõ forgalmi sáv mellett a bal oldalon elhelyezett készülék jelzése a belsõ forgalmi sávban;

c) a forgalmi sáv felett elhelyezett készülék jelzése az alatta levõ forgalmi sávban közlekedõ jármûre vonatkozik.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett fényjelzõ készülékek fényjelzéseinek a jelentése:

a) a kör alakú, valamint a kerékpárt ábrázoló zöld fény szabad utat jelez: ha jelzõtábla nem tiltja, az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;

b) a felfelé, illetõleg az oldalra mutató nyíl alakú zöld fény a jelzett irányban (irányokban) szabad utat jelez: a jelzett irányban (irányokban) tovább szabad haladni, bekanyarodás esetén a szabad jelzésen áthaladó gyalogosoknak elsõbbséget kell adni;

c) a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos sárga fény a forgalom irányának megváltozását jelzi: az útkeresztezõdésnél - a kijelölt gyalogos átkelõhely, illetõleg a megállás helyét jelzõ útburkolati jel, ezek hiányában a fényjelzõ készülék elõtt - meg kell állni; ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkeresztezõdésen mielõbb át kell haladni;

d) a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos piros fény a továbbhaladás tilalmát jelzi: a c) pontban meghatározott helyen meg kell állni;

e) a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató piros és sárga fény együtt a továbbhaladás tilalmát jelzi, és arról tájékoztat, hogy zöld fényjelzés következik;

f) a villogó sárga fény veszélyes helyre hívja fel a figyelmet: e helyen fokozott óvatossággal szabad továbbhaladni.

(5) Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelzõ készülék mellett elhelyezett kiegészítõ lámpa nyilat mutató zöld fényjelzést ad, a nyíl által jelzett irányban - a fényjelzõ készülék más fényjelzésétõl függetlenül - tovább szabad haladni.

(6) Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelzõ készülék mellett elhelyezett kiegészítõ lámpa „BUSZ” feliratú fehér fényjelzést ad - a fényjelzõ készülék más fényjelzésétõl függetlenül -, az autóbusz-forgalmi sávban közlekedõknek tovább szabad haladni.

(7) Zöld fényjelzésnél sem szabad az útkeresztezõdésbe behajtani, ha azt - forgalmi torlódás miatt - a zöld fényjelzés tartama alatt elõreláthatólag nem lehet elhagyni.

(8) Az (1) bekezdés e) pontjában említett fényjelzõ készüléket minden forgalmi sáv felett elhelyezik. A készülék fényjelzéseinek a jelentése:

a) a lefelé mutató nyíl alakú zöld fény az alatta levõ forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedõ jármûvek számára szabad utat jelez;

b) a ferdén lefelé nyilat mutató villogó sárga fény az alatta lévõ forgalmi sávban, a fényjelzéssel szemben közlekedõ jármûvek számára azt jelzi, hogy a forgalmi sávot - a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok szerint - a jelzett irányban haladéktalanul el kell hagyni;

c) az „X” alakú piros fény az alatta levõ forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedõ jármûvek számára a haladás tilalmát jelzi; a forgalmi sávra ebbõl az irányból még átmenetileg sem szabad ráhajtani.

(9) Ha a forgalmat fényjelzõ készülék irányítja, a „Fõútvonal” jelzõtábla, valamint az elsõbbséget szabályozó jelzõtáblák jelzései nem irányadók.


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam