KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
58. § Közúti baleset

58. § Közúti baleset

(1) A balesettel érintett jármû vezetõje köteles a jármûvel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tõle telhetõt megtenni.

(2) Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetrõl a rendõrhatóságot (a legközelebbi rendõrt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetõséghez képest gondoskodni kell a nyomok megõrzésérõl; a helyszínt csak az intézkedõ rendõr engedélyével szabad elhagyni. Ha a baleset veszélyes anyagot szállító jármûvel következett be, a balesettel nem érintett jármûvek vezetõinek is haladéktalanul értesíteni kell a rendõrhatóságot (a legközelebbi rendõrt) a balesetrõl, közölni kell a jármû narancssárga alapszínû tábláján feltüntetett számokat.

(3) Ha a rendõrhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében nem kötelezõ, de valamelyik érdekelt a baleset miatt rendõri intézkedést kíván, és a rendõrhatóságot (a legközelebbi rendõrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett jármûvek vezetõinek a rendõri intézkedést meg kell várniuk.
A rendõrhatóság értesítése, illetve rendõri intézkedés hiányában az érdekeltek kötelesek személyazonosságukat és a kötelezõ felelõsségbiztosításuk fennállását hitelt érdemlõen igazolni. Ha a baleset folytán megrongálódott jármû vezetõje nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni, és az esetet a felelõsségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen a biztosítónak bejelenteni.

(4) Ha - akár a (2), akár a (3) bekezdés alapján - rendõri intézkedés válik szükségessé, a rendõri intézkedés megtörténtéig a vezetõnek szeszes italt fogyasztania tilos.

(5) Személysérülést okozó baleset, illetõleg jármû kigyulladása esetében a balesettel nem érintett jármûvek vezetõi is kötelesek a tõlük elvárható segítséget nyújtani. Tûzoltókészülékkel ellátott jármû vezetõje a készüléket a kigyulladt jármû oltásához köteles rendelkezésre bocsátani.

(6) A forgalom zavartalanságát - a lehetõséghez képest - baleset bekövetkezése esetén is biztosítani kell.

(7) A baleset folytán megsérült jármû közlekedésére, kivilágítására és vontatására az 56. § (2)-(7) bekezdésének, valamint az 57. §-nak a rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam