KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
41. § Várakozás

41. § Várakozás

(1) A 40. § rendelkezéseit értelemszerûen alkalmazni kell a várakozásra is.

(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említetteken túlmenõen]:

a) a három külön úttesttel rendelkezõ út középsõ úttestén;

b) lakott területen kívül fõútvonal úttestén;

c) ahol a jármû az út menti ingatlanra való behajtást akadályozhatja;

d) ahol a jármû szabályosan várakozó másik jármû megközelítését vagy elindulását akadályozhatja;

e) az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett.

(3) A mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító jármû vezetõje) jármûvével és a betegszállító gépjármû olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzõtábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az õt szállító jármû vezetõje a jármûvével és - az (5) bekezdésben foglaltak szerint, tárcsa használatával egy óra idõtartamig - a betegszállító gépjármû a várakozást ellenõrzõ órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenõrzõ óra vagy jegykiadó automata mûködtetése nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e jármûvekre is irányadó.

(4) Várakozást ellenõrzõ óránál munkanapon 8 és 18 óra, szombaton 8 és 14 óra között - ha pedig jelzõtábla [17. § (1) bek. e) pont] ettõl eltérõ idõszakot jelöl meg, ebben az idõszakban - csak az óra mûködtetésével és legfeljebb az órával jelzett idõtartamig szabad várakozni. Lejárt órát a jármû eltávozása nélkül ismételten mûködésbe hozni tilos.

(5) Ahol jelzõtábla meghatározott idõtartamú várakozást enged [17. § (1) bek. e) pont], a várakozás megkezdésének idõpontját a jármûvön - gépkocsi esetében a jármû szélvédõ üvege mögött - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(6) Hatályon kívül helyezve!

(7) A jármûvet õrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezetõ gondoskodott arról, hogy a jármû önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.

(8) A sürgõsségi orvosi ellátáshoz kiadott várakozási engedéllyel (161. ábra) megjelölt személygépkocsi vezetõje - amennyiben a várakozás egyéb módon nem lehetséges -

a) a 15. § (1) bekezdése b) pontjában, és

b) a 40. § (8) bekezdése a), b) és d) pontjaiban

meghatározott rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja.

161. ábra

(9) A sürgõsségi orvosi ellátást végzõ orvost az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jelöli ki, részére a várakozási engedélyt - külön jogszabályban meghatározott rájegyzésekkel - a települési önkormányzat jegyzõje (fõjegyzõ) adja ki.


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam