KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
40. § Megállás

40. § Megállás

(1) Jármûvel megállni - ha közúti jelzésbõl vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezésébõl más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.

(2) Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén - ha közúti jelzésbõl más nem következik - akkor szabad megállni, ha a jármû mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességû hely marad.

(3) Kétkerekû motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a jármûvek az úttestbõl egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel [18. § (1) bek. j) pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármû is megállhat.

(4) Lakott területen kívül jármûvel - a lehetõséghez képest - az úttesten kívül kell megállni.

(5) Tilos megállni:

a) ahol a jármû fényjelzõ készülék vagy jelzõtábla jelzésének az észlelését akadályozza;

b) ahol a jármû és az úttesten levõ záróvonal vagy a jármû és az úttest másik szélén álló jármû között legalább három méter széles hely nem marad;

c) be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a jármûvet a többi jármû vezetõje kellõ távolságból nem észlelheti;

d) körforgalmú úton, útkeresztezõdésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésbõl más nem következik; az útkeresztezõdésben az úttorkolattal vagy útelágazással szemben megálló jármûre - ha ez a többi jármû bekanyarodását nem akadályozza - a tilalom nem vonatkozik;

e) kijelölt gyalogosátkelõhelyen, valamint a gyalogosátkelõhely elõtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb jármûvel 15 méter távolságon belül;

f) hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál;

g) vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti, illetõleg villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármû a vasúti jármû, illetõleg a villamos közlekedését akadályozza;

h) más jármûvel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetõleg taxiállomást jelzõ tábla elõtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve, ha útburkolati jelbõl más következik;

i) autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban, kivéve a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost, a személytaxit, a betegszállító gépjármûvet, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármûvet;

j) villamos megállóhelynél levõ járdasziget és a hozzá közelebb esõ járda közötti úttestrészen;

k) 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésû jármûvel járdán;

l) kapaszkodósávon, gyorsító-és lassítósávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton;

m) különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett területen.

(6) Az (1), (4) és (5) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a forgalmi okból szükséges megállásra, valamint arra az esetre, ha e rendelkezések a jármû mûszaki hibája miatt nem tarthatók meg.

(7) A jármû ajtaját a vezetõ csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzõtábla vagy útburkolati jel megengedi,

b) a jármû a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,

c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és

d) a jármû tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító jármû vezetõje) jármûvével, a betegszállító gépjármû, a kerékpár, a kétkerekû segédmotoros kerékpár és a kétkerekû motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzõtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.
A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam