KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
39. § Közlekedés vasúti átjáróban

39. § Közlekedés vasúti átjáróban

(1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történõ áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.

(2) A vasúti átjárón csak folyamatosan - megállás nélkül - legalább 5 km/óra átlagsebességgel szabad áthaladni.

(3) A vasúti átjáró elõtt a 98., 99., 99/a. vagy 99/b. ábra szerinti jelzésnél, vagy a megállás helyét jelzõ útburkolati jel elõtt meg kell állni, ha

a) bármely irányból vasúti jármû közeledik,

b) a teljes sorompó vagy a félsorompó sorompó rúdja nem teljesen nyitott helyzetben áll vagy mozog,

c) a teljes sorompót kiegészítõ fényjelzõ berendezés, illetõleg a fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó piros jelzést ad,

d) a teljes sorompót kiegészítõ berendezés hangjelzést ad,

e) fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést nem ad,

f) vasúti jelzõõr „Megállj” jelzést ad,

g) a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra nincs lehetõség,

h) ott „Állj! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla van.

(4) Biztosítatlan vasúti átjáróra jármûvel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a vezetõje meggyõzõdött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármû egyik irányból sem közeledik, és a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra lehetõség van.

(5) Biztosított vasúti átjáróra jármûvel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a teljes sorompó mindként sorompó rúdja nyitott véghelyzetben áll, és esetleges fényjelzõ és/vagy hangjelzõ berendezése jelzést nem ad,

b) a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad,

c) a vasúti jelzõõr „Megállj” jelzést nem ad,

d) a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra lehetõség van.

(6) A vasúti átjárót biztosító jelzõberendezés üzemzavara esetén jármûvel a vasúti átjáróra - a (3) bekezdésben említett megállást követõen - abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a vasúti átjáró olyan kialakítású, hogy a megállás helyérõl a vasúti pálya mindkét irányban kellõ távolságra belátható és a jármû vezetõje meggyõzõdött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármû nem közeledik, vagy

b) a vasúti átjáró forgalmát vasúti jelzõõr irányítja és a jelzõõr „Megállj” jelzést nem ad,

feltéve - mindkét esetben - hogy a (2) bekezdésben említett folyamatos áthaladás lehetséges.

(7) Ha a vasúti átjáróban a jármû elakad, és vezetõje azt bármilyen módszerrel vagy eszközzel azonnal eltávolítani nem képes, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeledõ vasúti jármû vezetõje vagy a vasút más alkalmazottja a veszélyhelyzetrõl a lehetõ legrövidebb idõn belül tudomást szerezzen.


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam