KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
36. § Párhuzamos közlekedés

36. § Párhuzamos közlekedés

(1) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van (párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest) - a (2)-(4) bekezdésben említett eseteket kivéve - a külsõ (jobb szélsõ) forgalmi sávban kell közlekedni. Más forgalmi sávra ráhajtani csak elõzés, balra bekanyarodás, illetõleg megfordulás céljából szabad. Az autóbusz öbölt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító- és a lassítósávot, valamint a kerékpársávot a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(2) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sáv van, az elõzés befejezése után a külsõ forgalmi sávba vissza kell térni. Ha 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival, motorkerékpárral vagy - lakott területen - távolsági, illetõleg gyorsjáratú autóbusszal a vezetõ több jármûvet kíván elõzni, megmaradhat a belsõ forgalmi sávban feltéve, hogy ezzel a mögötte gyorsabban haladó jármûvek közlekedését nem akadályozza; ha pedig a forgalom olyan sûrû, hogy a külsõ forgalmi sávba visszatérni nem lehet, a belsõ forgalmi sávban folyamatosan is haladhat.

(3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettõnél több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával - bármely gépjármûvel szabad közlekedni; a harmadik és további (belsõ) forgalmi sávokra - a balra bekanyarodás esetét kivéve - ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad.

(4) Lakott területen lévõ, párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelekkel vannak megjelölve, a belsõ forgalmi sávban (sávokban) 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival és motorkerékpárral folyamatosan is szabad haladni feltéve, hogy ezzel a jármû a mögötte gyorsabban haladó jármûvek közlekedését nem akadályozza. Az ilyen módon haladó jármû mellett - a (6) bekezdés c) pontjában foglaltak megtartásával - fokozott figyelemmel jobbról el szabad haladni, a forgalmi sávokat azonban - a gyorsabb elõrehaladás érdekében - kis távolságon belül ismételten változtatni, és ezzel a közlekedés résztvevõit zavarni tilos.

(5) Ha a forgalom sûrûsége folytán a forgalmi sávokban összefüggõ jármûoszlopok alakultak ki, forgalmi sávot változtatni csak abban az esetben szabad, ha a vezetõ bekanyarodásra vagy megállásra kíván felkészülni.

(6) A párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos

a) jármûvel az úttest felezõvonalát - a balra bekanyarodás, illetõleg a megfordulás esetét kivéve - átlépni;

b) két jármûnek - az egy nyomon haladó jármû melletti elhaladást kivéve - ugyanabban a forgalmi sávban egymás mellett haladni;

c) kijelölt gyalogosátkelõhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelõhely elõtt másik jármû mellett elhaladni.

(7) Ahol valamelyik forgalmi sáv megszûnik, annak a jármûnek van elsõbbsége, amelyik terelõvonal átlépése nélkül haladhat tovább. Ha a forgalmi sávok útburkolati jellel jelölve nincsenek, annak a jármûnek van elsõbbsége, amelyik irányváltoztatás nélkül tud továbbhaladni; ha pedig mindkét jármû csak irányváltoztatással tud továbbhaladni, annak a jármûnek van elsõbbsége, amelyik addig a jobbra esõ forgalmi sávban haladt.

(8) Az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedõ autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármû;

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül

ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén (117/c. ábra) a kerékpáros,

bb) külön jogszabály alapján rögzített üzemmódú megkülönböztetõ jelzést adó készülékkel felszerelt

bba) sürgõsségi betegellátásra rendszeresített gépjármû,

bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tûzoltóság és a tûzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására rendszeresített gépjármûve,

bbc) a rendõrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjármûve,

bc) a betegszállító gépjármû,

bd) a személytaxi,

be) a kétkerekû motorkerékpár és a kétkerekû segédmotoros kerékpár

közlekedhet. Más jármû erre a forgalmi sávra - a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve - nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedõ autóbusz és trolibusz - a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve - csak ebben a forgalmi sávban haladhat."

(9) Ahol kapaszkodósáv van, a kapaszkodósávon kell haladniuk azoknak a jármûveknek, amelyek a jelzõtáblán [17. § (1) bek. h) pont] megjelölt - ennek hiányában lakott területen kívül 70 km/óra, lakott területen 40 km/óra - sebességnél lassabban haladnak.

(10) Azon az úton, amelynek menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a körforgalmú útra történõ bekanyarodást

a) a besorolás rendjét jelzõ tábla és az útburkolati jelek jelzéseinek megfelelõen kell végrehajtani, vagy

b) a jobboldali szélsõ forgalmi sávból kell végrehajtani, amennyiben a jármûvezetõ a bekanyarodás helyét követõ elsõ kihajtási lehetõségnél kívánja a körforgalmú utat elhagyni.

(11) A párhuzamos közlekedésre alkalmas körforgalmú úton a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni.

(12) Ha a jármûveknek útkeresztezõdésben, útszûkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állnia, - elõre sorolás céljából - motorkerékpárral, illetve segédmotoros kerékpárral az álló jármûvek mellett, vagy azok között, kerékpárral az úttest szélén, az álló jármûvek mellett jobbról szabad elõrehaladni, ha

a) az elõrehaladáshoz elegendõ hely áll rendelkezésre, és

b) az irányváltoztatási szándékot jelzõ jármûveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.
A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam