KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
31. § Bekanyarodás

31. § Bekanyarodás

(1) Az útkeresztezõdésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezetõ a jármûvel

a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba,

b) útburkolati jelek hiányában

- jobbra bekanyarodás esetében az úttest jobb szélére,
- balra bekanyarodás esetében az úttest felezõvonala mellé, illetõleg osztottpályás és egyirányú forgalmú úton az úttest bal szélére

köteles - az útkeresztezõdés elõtt kellõ távolságban - besorolni. A bekanyarodási szándékot irányjelzéssel [29. § (2) bek.] jelezni kell.

(2) Villamospályával ellátott úttesten, ha az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõ besorolás a villamos forgalmát zavarná, a villamos elhaladásához szükséges területet szabadon kell hagyni. Az egyirányú forgalmú úton az ellenirányban kijelölt autóbusz sávot és az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A jármûvel másik útra - ha közúti jelzésbõl más nem következik - jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármû a bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, a jobbra bekanyarodásra - a kerékpár forgalom akadályozása nélkül és ha burkolati jel ezt lehetõvé teszi - a kerékpársáv igénybevételével kell felkészülni.

(4) Ha a jármû méretei vagy egyéb ok miatt az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit megtartani nem lehet, a bekanyarodást fokozott óvatossággal - szükség esetén erre alkalmas irányító személy igénybevételével - és úgy kell végrehajtani, hogy a bekanyarodó jármû a többi jármûvet ne veszélyeztesse.

(5) Elsõbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik

a) jobbra vagy balra bekanyarodó jármûvel

- annak az útnak az úttestén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármû bekanyarodik, továbbá
- az azonos irányból érkezõ villamos részére,

b) jobbra bekanyarodó jármûvel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levõ, attól jobbra esõ kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkezõ jármû és gyalogos részére,

c) balra bekanyarodó jármûvel

ca) az úttesten szembõl érkezõ és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármû,

cb) az úttest mellett levõ, attól balra esõ kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkezõ jármû és gyalogos

részére.

(6) A balra bekanyarodó jármû vezetõje párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyõzõdött arról is, hogy balról jármûvének elõzését vagy kikerülését másik jármû nem kezdte meg.

(7) Útkeresztezõdésen kívül történõ bekanyarodásra az (1)-(2) és a (4)-(6) bekezdés rendelkezései az irányadók.

(8) Az útkeresztezõdésben kanyarodó fõútvonal esetén

a) az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szabály a fõútvonalon kanyarodó és az arról letérõ jármûre egyaránt vonatkozik,

b) a fõútvonalról letérõ jármûvel elsõbbséget kell adni a fõútvonalon továbbhaladó jármû részére.


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam