KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
2. § Fogalmak

2. § Fogalmak

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak

a) Út: a gyalogosok és a közúti jármûvek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetõleg magánterület (közforgalom elõl el nem zárt magánút).

b) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttõl szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda.

c) Úttest: az útnak a közúti jármûvek közlekedésére szolgáló része.

d) A menetirány szerinti jobb oldal: az úttestnek az a része, amely - a menetirányt tekintve - az úttest útburkolati jellel megjelölt vagy képzeletbeli felezõvonalától jobb oldalra esik. Egyirányú forgalmú úton és körfogalmú úton az úttest, továbbá osztottpályás úton a menetirányt tekintve jobb oldalra esõ úttest teljes szélességében menetirány szerinti jobb oldalnak tekintendõ.

e) Forgalmi sáv: az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendõ szélességû - akár útburkolati jellel megjelölt, akár meg nem jelölt - része.

f) Leállósáv: az útnak az úttesttel azonos szintben levõ, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része.

f/1. Kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

g) Útpadka: az útnak az úttest mellett levõ, útburkolattal el nem látott része.

h) Kerékpárút: jelzõtáblával kerékpárútként megjelölt út.

h/1. Gyalog- és kerékpárút: jelzõtáblával gyalog-és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérõ színû burkolattal is kijelölhetõ.

h/2. Kerékpáros nyom: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színû burkolati jellel kijelölt útfelület.

h/3. Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történõ elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármû egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

i) Járdasziget: az útnak az úttesten levõ, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt - a jármûforgalom elõl elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a jármûforgalom irányítására szolgáló - része.

j) Osztottpályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára - egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott - két külön útteste van.

k) Útkeresztezõdés: két vagy több útnak azonos szintben való keresztezõdése, egymásba torkollása, illetõleg elágazása.

l) Autópálya: jelzõtáblával autópályaként megjelölt osztottpályás út.

m) Autóút: jelzõtáblával autóútként megjelölt út.

n) Fõútvonal: jelzõtáblával fõútvonalként megjelölt út.

o) Gyalogút: jelzõtáblával gyalogútként megjelölt út, illetõleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttõl tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

p) Útzár: a közútnak, rendõrségi ellenõrzés céljából, a jármûvek továbbhaladását akadályozó eszközökkel történõ lezárása.

r) Biztosított vasúti átjáró: a közúti jármûvek forgalmát teljes sorompó; teljes sorompó és piros fényt adó kiegészítõ berendezés; hangjelzõ berendezés; fénysorompó; félsorompóval kiegészített fénysorompó; jelzõõr szabályozza.

s) Biztosítatlan vasúti átjáró: a közúti jármûvek forgalmát az r) pontban meghatározott berendezések vagy jelzõõr nem szabályozza.

sz) Földút: jármû közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkõ, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró elõtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik.

t) Szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek útteste szabályosan lerakott kõ vagy mûkõ, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.


II. A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak

a) Jármû: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erõvel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejébõl 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minõsül jármûnek. Az ilyen eszközökkel közlekedõ személyek gyalogosoknak minõsülnek.

b) Gépjármû: olyan jármû, amelyet beépített erõgép hajt. A mezõgazdasági vontató, a lassú jármû, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minõsül gépjármûnek.

c) Gépkocsi: olyan gépjármû, melynek négy vagy több kereke van; a négy kerekû motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

d) Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezetõ ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülõhely van.

e) Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsõvezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben - a vezetõ ülését is beleértve - kilencnél több állandó ülõhely van.

f) Trolibusz: elektromos felsõvezetékhez kötött gépkocsi.

g) Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi.

h) Nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta levõ nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentõs részét átveszi.

i) Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.

j) Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e jármûkategóriába sorolt kétkerekû oldalkocsi nélküli, L4e jármûkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkezõ jármû, továbbá a motoros tricikli.

k) Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e jármûkategóriába sorolt háromkerekû és L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár.

l) Mezõgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkezõ, pótkocsi vontatására és/vagy mezõgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, mûködtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármû, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

m) Lassú jármû: olyan jármû, amelyet beépített erõgép hajt és sík úton önerejébõl 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

n) Pótkocsi: olyan jármû, amely gépjármûvel, mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel történõ vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegû pótkocsi: könnyû pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegû pótkocsi: nehéz pótkocsi.

o) Félpótkocsi: olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának jelentõs részét a vontató veszi át.

p) Jármûszerelvény: gépjármûbõl, mezõgazdasági vontatóból vagy lassú jármûbõl és hozzákapcsolt pótkocsiból (egyéb vontatmányból) álló, a forgalomban egy vezetõvel, egységként résztvevõ jármûkombináció.

r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e jármûkategóriába sorolt kétkerekû, L2e jármûkategóriába sorolt háromkerekû jármû, továbbá az L6e jármûkategóriába sorolt quad és mopedautó.

r/1) Kerékpár: olyan, legalább kétkerekû jármû, amelyet emberi erõ hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményû motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhetõ el.

r/2) Quad: a külön jogszabályban

- L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár vagy

- L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár,

amely nyitott utasterû, kormánymûve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelõszervekkel van felszerelve.

r/3) Mopedautó: a külön jogszabályban L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterû, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelõszervekkel van felszerelve."

s) Villamos: olyan jármû, amely az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál.

sz) Veszélyes anyagot szállító jármû: olyan jármû, amelyet elején és hátulján narancssárga alapszínû, felirat nélküli vagy felirattal ellátott táblával jelöltek meg.

t) Sajáttömeg: üzemanyaggal feltöltött és a szükséges tartozékokkal (szerszám, pótkerék stb.) ellátott üres jármû tömege.

u) Össztömeg: a jármû saját tömegének, valamint a rajta levõ személyeknek, rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege.

v) Megengedett legnagyobb össztömeg: az illetékes hatóság által meghatározott az a tömeg, amelyet a jármû össztömege nem haladhat meg.

w) Gyermekbiztonsági rendszer:

wa) integrált gyermekbiztonsági rendszer: hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítõ székkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;

wb) nem integrált gyermekbiztonsági rendszer: részleges biztonsági rendszer, amely a felnõttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva - amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik - teljes gyermekbiztonsági rendszert képez.

x) Betegszállító gépjármû: külön jogszabály szerint ilyennek megjelölt és üzemeltetett jármû.

y) Iskolabusz: kizárólag gyermekek, tanulók, felnõtt kísérõ melletti szállítására rendszeresített és a 48 § (12) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ autóbusz, amely a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodóan közlekedik.

z) Tengelyterhelés: a jármû egy-egy tengelyén levõ kerekek által a vízszintes talajra átvitt súly.


III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak

a) Vezetõ: az a személy, aki az úton jármûvet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minõsül vezetõnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követõ gyakorlati vizsga során vezetõnek az oktató minõsül.

b) Elsõbbség: továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevõjével szemben. Azt a jármûvet, amelynek elsõbbsége van, az elsõbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. Azt a gyalogost, akinek elsõbbsége van, az elsõbbségre kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában.

c) Elõzés: jármûvel az úttesten azonos irányban haladó jármû melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különbözõ forgalmi sávokban folyamatosan haladó jármûvek egymás melletti elhaladása nem minõsül elõzésnek.

d) Megállás: jármûvel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetõleg - ha a vezetõ a jármûnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történõ egy helyben tartózkodás.

e) Várakozás: jármûvel a megállásnál hosszabb ideig történõ egyhelyben tartózkodás.

f) Lakott terület: a lakott terület kezdetét és végét jelzõ táblák közé esõ terület.

g) Éjszaka: az esti szürkület kezdetétõl a reggeli szürkület megszûnéséig terjedõ idõszak.

h) Korlátozott látási viszonyok: az átlagos látási viszonyoknak felhõsödés, köd, esõ, hóesés, porfelhõ vagy más ok miatt elõállt jelentõsebb korlátozottsága.

i) Mobil rádiótelefon: a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére alkalmas készülék (végberendezés).

j) Gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti csoportba sorolása: a benne elhelyezhetõ gyermek testsúlya szerint:

j/a) 0. csoport: 10 kg testsúly alatt,

j/b) 0+. csoport: 13 kg testsúly alatt,

j/c) I. csoport: 9-18 kg testsúlyig,

j/d) II. csoport: 15-25 kg testsúlyig,

j/e) III. csoport: 22-36 kg testsúlyig.

k) Fényvisszaverõ mellény (ruházat): az MSZ EN 471:2003. számú szabványban meghatározott követelményeknek megfelelõ mellény vagy ruházat.

Ami a közúti forgalommal kapcsolatos fogalmakból kimaradt:
- Veszélyeztetés: ha valaki a közlekedés más résztvevõit kár, baleset bekövetkezésének, a személy- és vagyonbiztonság sérelmének a lehetõségébe sodorja.
- Akadályozás: ha valaki a közlekedés más résztvevõjét a szándéka szerinti menetében, mozgásában, továbbjutásában gátolja, hátráltatja, a célzattól eltérõ közlekedési magatartásra (pl. fékezésre vagy irányváltoztatásra) kényszeríti.
- Zavarás: olyan magatartás, amellyel valaki másnak a közlekedését nehezíti, a közlekedés más résztvevõit megijeszti, neki kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okoz, magatartásával figyelmét elvonja vagy indokolatlanul leköti (pl. zavar az a jármûvezetõ, aki a kürtöt, fénykürtöt, vagy a távolsági fényszórót indokolatlanul használja. Zavar az a jármûvezetõ is, aki a jármûve sebességével megtéveszti az elsõbbséggel rendelkezõket).A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam