KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
18. § Útburkolati jelek

18. § Útburkolati jelek

(1) Az útburkolati jelek:

a) úttest szélét jelzõ vonal: hosszirányú folytonos - az útkeresztezõdésnél szaggatott - vonal;

b) terelõvonal: hosszirányú - egy vagy [olyan útszakaszon, ahol a forgalmat a 9. § (1) bekezdésének e) pontjában említett fényjelzõ készülék szabályozza] közvetlenül egymás mellett levõ két párhuzamos - szaggatott vonal, amely az úttest felezõvonalát jelzi, a forgalmi sávokat egymástól vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávtól választja el; a szaggatott vonalak közötti térközök csökkenése arra hívja fel a figyelmet, hogy a terelõvonal záróvonalban folytatódik; a terelõvonalon a jármûvel folyamatosan haladni nem szabad;

c) záróvonal: hosszirányú folytonos vonal, amely az úttest felezõvonalát jelzi, illetõleg a két forgalmi irányt, a forgalmi sávokat egymástól, vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávtól választja el; a záróvonalat jármûvel sem átlépni, sem érinteni nem szabad; ha azonban közvetlenül a záróvonal mellett terelõvonal is van, a záróvonal a terelõvonal felõl - az elõzésre, illetõleg a bekanyarodásra vonatkozó szabályok megtartásával - átléphetõ;

d) autóbusz forgalmi sáv: útburkolati jellel jelölt forgalmi sávban levõ „BUSZ” felirat, amely azt jelzi, hogy a forgalmi sávban csak az erre vonatkozó külön szabályok [36. § (8) bek.] szerint szabad közlekedni;

e) elõjelzõ nyíl (148., 149., 150. ábra); azt jelzi, hogy a forgalmi sávból a következõ útkeresztezõdésnél melyik irányba (irányokba) szabad továbbhaladni;

148. ábra

149. ábra

150. ábra

f) terelõnyíl (151. ábra); azt jelzi, hogy a forgalmi sávot - a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartásával - a jelzett irányban el kell hagyni;

151. ábra

g) gyalogosátkelõhely (152. ábra);

152. ábra

h) megállás helyét jelzõ vonal: keresztirányú szaggatott vagy folytonos vonal, amely azt a helyet jelzi, ahol a jármûvel - ha a megállást az elsõbbség megadása, a vasúti jármû áthaladásának biztosítása, illetõleg fényjelzõ készülék vagy vasúti átjárót biztosító jelzõberendezés jelzése szükségessé teszi - meg kell állni; ha az elsõbbségadási kötelezettség „Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla jelzésébõl következik, erre a vonal elõtt levõ háromszög alakú útburkolati jel (153. ábra) hívhatja fel a figyelmet;

153. ábra

h/1. "Elõretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó kerékpárosok számára" (153/a. ábra); a forgalomirányító fényjelzõ készülékkel szabályozott útkeresztezõdésben az út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon ( 158/k. ábra) vagy a kerékpársávon oda érkezõ és balra bekanyarodó kétkerekû kerékpárok a megállás helyét jelölõ vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színû útburkolati jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a jármûvek forgalmát irányító fényjelzõ készülék piros fényjelzésének idõtartamában szabad - a 36. § (12) bekezdésében foglaltak és a besorolás általános szabályai szerint - a többi jármû elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.

153/a. ábra

i) kötelezõ megállás helyét jelzõ vonal (154. ábra); azt a helyet jelzi, ahol az „Állj! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla jelzése folytán meg kell állni;

154. ábra

j) várakozóhely (155-156. ábra); az egy gépkocsi várakozására szolgáló helyet jelöli meg;

155. ábra

156. ábra

k) jármûforgalom elõl elzárt terület (157. ábra); az útburkolati jellel jelzett területre jármûvel ráhajtani tilos;

157. ábra

l) megállóhely (158. ábra); menetrend szerint közlekedõ autóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhelyét, illetõleg taxi állomását jelzi; a jel kiegészíthetõ a megfelelõ jármûre utaló felirattal;

158. ábra

m) megállási tilalmat jelzõ vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levõ folytonos vonal, amely - jogszabály rendelkezésébõl vagy jelzõtábla jelzésébõl folyó - megállási tilalomra hívja fel a figyelmet;

n) várakozási tilalmat jelzõ vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levõ szaggatott vonal, amely - jogszabály rendelkezésébõl vagy jelzõtábla jelzésébõl folyó - várakozási tilalomra hívja fel a figyelmet;

o) veszélyes helyre figyelmeztetõ vonal (158/a. ábra): e vonallal együtt útburkolati jel jelezheti a veszély jellegét is (158/b., 158/c., 158/d. és 158/h. ábra);

158/a. ábra

158/b. ábra

158/c. ábra

158/d. ábra

158/h. ábra

p) veszélyes hely elõjelzésére szolgáló vonalak: keresztirányú egymást követõ folytonos vonalak (158/f. ábra), amelyek azt jelzik, hogy az úton sebességkorlátozásra vagy megállási kötelezettségre kell számítani;

158/f. ábra

p/1. az utat keresztezõ kerékpárút (158/g. ábra).

158/g. ábra

p/2. „Kerékpárosok közlekedésére kijelölt úttest” (158/i. ábra):

158/i. ábra

s) „X-jel” (158/j. ábra); az egymást keresztezõ vonalak a várakozás tilalmát jelzik, ahol a jelzett területet valamely okból (pl. kapubejárat, tûzcsap stb.) szabadon kell hagyni.

158/j. ábra

(2) Az (1) bekezdésben

a) a következõ pontokban említett útburkolati jelek fehérek vagy sárgák: a), b), c), e), h), i) és k) ,

b) a következõ pontokban említett útburkolati jelek sárgák: l), m), n) és p) ,

c) a többi útburkolati jel fehér.

Ha az a) pontban említett útburkolati jel sárga színû, az úttestnek, illetõleg egy részének a lezárása miatt szükséges forgalmi rend változásra hívhatja fel a figyelmet.

(3) Különösen veszélyes helyekre - elsõsorban a vasúti átjáró és az útkeresztezõdés területére - szaggatott vonallal körülhatárolt sárga színû útburkolati jel (158/e. ábra) hívhatja fel a jármûvezetõk figyelmét.

158/e. ábra

(4) A kerékpársávot az úttest többi részétõl folytonos - az útkeresztezõdésnél, továbbá ahol a jármûvek várakozóhelyét az úttest széle és a kerékpársáv külsõ széle között jelölték ki, szaggatott - sárga vonal választja el.

(5) A járdára festett folytonos fehér vonal azt a határt jelzi, ameddig a jármûvek a járdának az úttest felõli részét várakozás céljára igénybe vehetik.

(6) A gyalog- és kerékpárútra festett folytonos sárga vonal a gyalogos és kerékpáros forgalmat választja el egymástól. Lakott területen belül - járdán létesített - kerékpárutat eltérõ színû és/vagy anyagú burkolat, vagy folytonos sárga vonal választja el a gyalogos forgalomtól.

(7) A 17. § (1) bekezdés e) pontjában szereplõ kiegészítõ tábla ábrája (115. ábra), amely a mozgáskorlátozottak gépjármûvei részére fenntartott várakozóhelyet jelöli, útburkolati jelként önállóan is alkalmazható.

(8) Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozásnál alkalmazott - az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott - sárga színû útburkolati jel kiegészíthetõ vagy helyettesíthetõ:

a) függõleges jelzõfelülettel és fényvisszaverõ prizmával ellátott vagy

b) fényt kibocsátó

burkolati jelzõtestekkel.

(9) Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom (158/k. ábra) jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történõ haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.

158/k. ábra

(10) A nyitott kerékpársávot - amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv - az úttesten felfestett fehér színû szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot - az egy irányban vagy egymással szemben közlekedõ jármûvek egymás mellett történõ elhaladás ezt szükségessé teszi - más jármûvek is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történõ felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszûnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.
A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam