KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
16. § Veszélyt jelzõ táblák

16. § Veszélyt jelzõ táblák

(1) A veszélyt jelzõ táblák:

a) „Veszélyes útkanyarulat balra” (64. ábra), „Veszélyes útkanyarulat jobbra” (65. ábra);

64. ábra

65. ábra

b) „Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok”; a tábla azt jelzi, hogy az úton egymás után két vagy több veszélyes útkanyarulat van; a tábla jelzi azt is, hogy az elsõ útkanyarulat balra (66. ábra) vagy jobbra (67. ábra) vezet;

66. ábra

67. ábra

c) „Veszélyes lejtõ” (68. ábra), illetõleg „Veszélyes emelkedõ” (69. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton jelentõsebb lejtõ, illetõleg emelkedõ van; a táblán levõ szám a veszélyes útszakasz legnagyobb lejtésének, illetõleg emelkedésének a százalékos mértékét jelzi;

68. ábra

69. ábra

d) „Útszûkület” (70-71. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az úttest szélessége a megelõzõ útszakaszhoz képest számottevõen csökken;

70. ábra

71. ábra

e) „Szembejövõ forgalom” (72. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton - a korábbi forgalmi rendtõl vagy a megelõzõ útszakasz egyirányú forgalmától eltérõen - kétirányú forgalom van;

72. ábra

f) „Kompátkelés vagy nyitható híd” (73. ábra);

73. ábra

g) „Rakpart vagy meredek part” (74. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az út közvetlenül a vízparton vagy szakadék mellett vezet;

74. ábra

h) „Bukkanó” (75. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a domborzati viszonyok miatt a kilátás korlátozott;

75. ábra

i) „Egyenetlen úttest” (76. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest a megelõzõ útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentõ bordákat (küszöböket) alakítottak ki;

76. ábra

j) „Csúszós úttest” (77. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest erõsen csúszóssá válhat;

77. ábra

k) „Kavicsfelverõdés” (78. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a jármûvek kerekei - az úttest laza szerkezete miatt - kavicsfelverõdést idézhetnek elõ;

78. ábra

l) „Kõomlás” (79. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestre - kõomlás következtében - nagyobb kövek kerülhetnek;

79. ábra

m) „Úton folyó munkák” (80. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttesten vagy annak közvetlen közelében útjavítási, karbantartási vagy egyéb hasonló munkálat folyik;

80. ábra

n) „Mélyrepülés” (81. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az út felett alacsonyan repülõ légijármû tûnhet fel;

81. ábra

o) „Oldalszél” (82. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton gyakori az erõs oldalirányú szél;

82. ábra

p) „Gyalogosátkelés” (83. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttesten útburkolati jellel kijelölt gyalogosátkelõhely van;

83. ábra

q) „Gyermekek” (84. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a gyermekeknek az úttestre lépésével fokozottan számolni kell;

84. ábra

r) „Állatok”; a tábla azt jelzi, hogy az úttesten házi állatok vagy szabadon élõ állatok (85-86. ábra) megjelenésével fokozottan számolni kell;

85. ábra

86. ábra

s) „Forgalomirányító fényjelzõ készülék” (87. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton jármûvek forgalmát irányító fényjelzõ készülék van;

87. ábra

t) „Egyenrangú utak keresztezõdése” (88. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkeresztezõdés van, amelyben a jobbról érkezõ jármûnek van elsõbbsége;

88. ábra

u) „Útkeresztezõdés alárendelt úttal” (89. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkeresztezõdés van, amelyben a jármûnek elsõbbsége van a keresztezõ úton érkezõ jármûvel szemben; a jelzõtábla azt is jelezheti, hogy az alárendelt út melyik irányból torkollik az elsõbbséggel rendelkezõ útba (89/a. ábra). A jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla mutathatja az útkeresztezõdés alaprajzi vázlatát, vastag vonallal jelezve az elsõbbséggel rendelkezõ út vonalvezetését (89/b. ábra);

89. ábra

89/a. ábra

89/b. ábra

v) „Sorompó nélküli vasúti átjáró” (90. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy félsorompó felszerelve nincs; a jelzõtábla alatt kiegészítõ tábla jelzi, ha az átjárót fénysorompó biztosítja (91. ábra);

90. ábra

91. ábra

x) „Sorompóval biztosított vasúti átjáró” (92. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton teljes vagy félsorompóval biztosított vasúti átjáró van; a jelzõtábla alatt elhelyezett - a v) pontban említett - kiegészítõ tábla jelzi, ha az átjárót fénysorompó is biztosítja;

92. ábra

y) „Villamos” (93. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az utat villamospálya keresztezi;

93. ábra

z) „Egyéb veszély” (94. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton az a)-y) pontban említett jelzõtáblákkal nem jelezhetõ veszély van; a veszély fajtáját a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla tünteti fel; ilyen tábla jelzi, hogy az úttesten hosszanti vályúk alakultak ki (nyomvályús útszakasz: 94/a. ábra); ilyen tábla jelzi az utat keresztezõ vasúti pályát is, ha vasúti jármû áthaladását jelzõõr biztosítja (95. ábra).

A 94/b ábrán látható veszélyt jelzõ tábla a kiegészítõ jelzõ táblával együtt olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, ahol járdasziget hiányában a villamosról történõ fel- és leszállás az úttestrõl, illetve az úttestre történik.

94. ábra

94/a. ábra

94/b. ábra

95. ábra

z/1. „Gyalogosok” (95/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten gyalogosok közlekedésével;

95/a. ábra

z/2. „Kerékpárosok” (95/b. ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten kerékpárosok közlekedésével;

95/b. ábra

z/3. A z/2. pontban említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (95/c. ábra) azt jelzi, hogy az úton olyan keresztezõdés van, ahol fokozottan számítani kell kerékpárosok keresztirányú közlekedésére;

95/c. ábra

z/4. „Útzár” (95/d. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az utat rendõrség útzár telepítésével lezárta.

95/d. ábra

z/5. „Körforgalom” (95/e. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a következõ útkeresztezõdésben körforgalmú forgalmi rend van.

95/e. ábra

z/6. "Torlódás" (95/f ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott jármûvek;

95/f. ábra

(2) A veszélyt jelzõ tábla és a veszély helye (a veszélyes útszakasz kezdete) között a távolság
- autópályán 250-500 méter,
- lakott területen kívül egyéb úton 150-250 méter,
- lakott területen 50-100 méter,
kivéve ha a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla (96. ábra) rövidebb távolságot jelöl meg.

96. ábra

(3) A jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ táblán - két felfelé mutató nyíl között - levõ felirat jelzi, ha a veszély hosszabb útszakaszon áll fenn (97. ábra).

97. ábra

(4) A vasúti átjárót - az (1) bekezdés v), x), illetõleg z) pontjában említett veszélyt jelzõ táblán felül - a következõ jelzõtáblák is jelzik:

a) „Vasúti átjáró kezdete” (98., 99., 99/a., 99/b. ábra), illetõleg „Két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdete” (99/a-99/b. ábra);

98. ábra

99. ábra

99/a. ábra

99/b. ábra

b) „Vasúti átjárót elõjelzõ táblák” (100., 101, 102. ábra); a három elõjelzõ tábla azt jelzi, hogy a jármû vezetõje vasúti átjáróhoz közeledik; a veszélyt jelzõ tábla alatt elhelyezett háromsávos, az ezt követõen elhelyezett kétsávos, majd egysávos elõjelzõ tábla a veszélyt jelzõ tábla és a vasúti átjáró közötti útszakaszt három egyenlõ részre osztja. Ezek az elõjelzõ táblák nincsenek minden vasúti átjáró elõtt elhelyezve.

100. ábra

101. ábra

102. ábra

(5) Az (1) bekezdés j) és z) pontjában meghatározott jelzõtábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esõzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítõ jelzõtábla, a megjelölt idõjárási körülmények esetében jelentkezõ fokozott baleseti veszélyre utal.

97/a. ábra

97/b. ábra


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam