KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
15. § Megállási és várakozási tilalmat jelzõ táblák

15. § Megállási és várakozási tilalmat jelzõ táblák

(1) A jármûvek megállását vagy várakozását tiltó jelzõtáblák:

a) „Megállni tilos” (60. ábra); a tábla azt jelzi, hogy - a forgalmi vagy mûszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni tilos;

60. ábra

b) „Várakozni tilos” (61. ábra); a tábla azt jelzi, hogy várakozni tilos; a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ táblán levõ felirat jelezheti, hogy a várakozási tilalom a jármûvek meghatározott körére nem terjed ki;

61. ábra

c) „Korlátozott várakozási övezet” (61/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton „Korlátozott várakozási övezet vége” (61/b. ábra) tábláig a várakozás (61/a/1., 61/a/2. ábra) szerinti kiegészítõ táblán feltüntetett idõtartamig, illetõleg feltételekkel engedélyezett.

61/a. ábra

61/a/1. ábra

61/a/2. ábra

61/b. ábra

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzõtáblák hatálya a táblánál kezdõdik és a következõ útkeresztezõdésig tart, kivéve

a) ha a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,

b) ha ellenkezõ értelmû jelzõtábla a tilalmat elõbb feloldja,

c) a (3) bekezdésben említett esetet.

(3) Az (1) bekezdésben említett jelzõtáblák alatt - a tábla síkjára merõlegesen - elhelyezett kiegészítõ táblán nyíl jelezheti, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdõdõen vagy a tábláig áll fenn (a nyíl iránya a korlátozás alá esõ terület felé mutat, 62. ábra), illetõleg a tábla elõtt és után egyaránt fennáll (63. ábra).

62. ábra

63. ábra

(4) Ha az (1) bekezdésben említett jelzõtáblák alatt elhelyezett kiegészítõ tábla idõszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idõszakban áll fenn.

(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla idõtartamot jelöl meg, a jelzõtábla csak a megjelölt idõtartamot meghaladó várakozást tiltja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzõtábla alatt kiegészítõ tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítõ tábla feltünteti azt az idõszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c. ábra). Ilyen helyen az áruszállító jármû a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármû - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a vezetõ a jármûnél marad és áruszállító jármû érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetõvé teszi.

61/c. ábra

(7) Az (1) bekezdésben említett jelzõtáblák alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (63/a. ábra) az útpadkán történõ megállási (várakozási) tilalomra is utal.

63/a. ábra

(8) Az (1) bekezdés c) pontjában említett „Korlátozott várakozási övezet” jelzõtábla a 14. § (14) bekezdésében meghatározott jelzõtáblával és kiegészítõ táblával együtt is alkalmazható. Ebben az esetben a várakozás feltételeire a kiegészítõ táblán feltüntetettek az irányadók.

(9) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzõtáblák alatt elhelyezett kiegészítõ tábla (63/b. ábra) azt jelzi, hogy az itt szabálytalanul várakozó jármûvet elszállítással eltávolíthatják.

63/b. ábra

(10) A 17. § (1) bekezdés e) pontjában említett jelzõtáblák (113. és 114. ábra) és a 15. § (1) bekezdés c) pontjában említett jelzõtábla (61/a. ábra) alatt elhelyezett kiegészítõ tábla (63/c. ábra) azt jelzi, hogy a jelzõtáblákkal meghatározott várakozási szabályokat megszegõ jármûvet kerékbilincs alkalmazásával rögzíthetik.

63/c. ábra


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam