KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
14. § A jármûvek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzõtáblák

14. § A jármûvek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzõtáblák

(1) A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:

a) „Jobbra bekanyarodni tilos” (27. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezõdésben jobbra bekanyarodni tilos;

27. ábra

b) „Balra bekanyarodni tilos” (28. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezõdésben megfordulni és balra bekanyarodni tilos;

28. ábra

c) „Megfordulni tilos” (29. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton megfordulni tilos;

29. ábra

d) "Sebességkorlátozás" (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esõzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítõ jelzõtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt idõjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítõ tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott idõszakra vagy bizonyos jármûkategóriákra vonatkozik.

30. ábra

e) „Legkisebb követési távolság” (31. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a jármûveknek egymást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük tilos; ha a táblán tehergépkocsik jelképe van (31/a. ábra), akkor a tilalom az egymást követõ jármûvek közül csak a 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsikra, valamint a vontatókra, a mezõgazdasági vontatókra és a lassú jármûvekre vonatkozik;

31. ábra

31/a. ábra

f) „Elõzni tilos” (32. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton elõzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekû motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak, valamint állati erõvel vont jármûnek és kézikocsinak gépjármûvel való elõzésére, továbbá az úttest közepén levõ vágányon haladó villamos elõzésére;

32. ábra

g) "Tehergépkocsival elõzni tilos" (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel, valamint az ezen jármûvekbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvényekkel elõzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekû motorkerékpár, kétkerekû segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erõvel vont jármû és kézikocsi elõzésére, továbbá az úttest közepén levõ vágányon haladó villamos elõzésére; ha a jelzõtáblán számérték is megjelenik (33/a. ábra), az elõzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra és lassú jármûre vonatkozik.

33. ábra

33/a. ábra

h) „Kötelezõ megállás” (34. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a táblával megjelölt helyen megállás nélkül továbbhaladni tilos; a táblán levõ felirat a megállási kötelezettség indokát tünteti fel;

34. ábra

i) „Szélességkorlátozás” (35. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - szélesebb jármûvel közlekedni tilos;

35. ábra

j) „Magasságkorlátozás” (36. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - magasabb jármûvel közlekedni tilos;

36. ábra

k) „Hosszúságkorlátozás” (37. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - hosszabb jármûvel (jármûszerelvénnyel) közlekedni tilos;

37. ábra

l) „Súlykorlátozás” (38. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb össztömegû jármûvel (jármûszerelvénnyel) közlekedni tilos;

38. ábra

m) „Tengelyterhelés-korlátozás” (39. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan jármûvel közlekedni tilos, amelynek tengelyterhelése - bármelyik tengelyén - a táblán megjelöltnél nagyobb;

39. ábra

n) „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos behajtani;

40. ábra

o) „Gépjármûvel, mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos” (41. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra gépjármûvel - kivéve a kétkerekû motorkerékpárt -, valamint mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos;

41. ábra

p) „Motorkerékpárral behajtani tilos” (42. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra kétkerekû motorkerékpárral, oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel behajtani tilos;

42. ábra

q) „Autóbusszal behajtani tilos” (42/a. ábra) a tábla azt jelzi, hogy az útra autóbusszal - kivéve a menetrend szerint közlekedõ autóbuszt - behajtani tilos;

42/a. ábra

r) "Tehergépkocsival behajtani tilos" (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival - kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegû, zárt kocsiszekrényû tehergépkocsit - valamint vontatóval, mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû jármûvel tilos behajtani;

43. ábra

44. ábra

s) „Mezõgazdasági vontatóval behajtani tilos” (45. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos;

45. ábra

t) „Jármûszerelvénnyel behajtani tilos” (46. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra jármûszerelvénnyel - kivéve a vonójármûbõl és egytengelyes vagy félpótkocsiból álló jármûszerelvényt - behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (47. ábra), csak olyan jármûszerelvénnyel tilos behajtani, amelyben a pótkocsi (bármelyik pótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege ezt a súlyhatárt meghaladja;

46. ábra

47. ábra

u) „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” (48. ábra);

48. ábra

v) „Kerékpárral behajtani tilos” (49. ábra);

49. ábra

w) „Kézikocsival bemenni tilos” (50. ábra);

50. ábra

x) „Állati erõvel vont jármûvel behajtani tilos” (51. ábra);

51. ábra

y) „Veszélyes anyagot szállító jármûvel behajtani tilos” (52. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az útra veszélyes anyagot szállító jármûvel behajtani tilos;

52. ábra

z) „Behajtani tilos” (53. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebbõl az irányból behajtani tilos.

53. ábra

z/1. „Korlátozott sebességû övezet” (53/a. ábra) jelzõtábla azt jelzi, hogy a „Korlátozott sebességû övezet vége” (53/b. ábra) jelzõtábláig az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos.

53/a. ábra

53/b. ábra

z/2. „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” (53/c. ábra) jelzõtábla azt jelzi, hogy a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” (53/d. ábra) jelzõtábláig az úton a táblán megjelölt súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsival, vontatóval, mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel közlekedni tilos.

53/c. ábra

53/d. ábra

z/3. "Környezetvédelmi övezet (zóna)" (53/e. ábra); a jelzõtábla azt jelzi, hogy a "Környezetvédelmi övezet (zóna) vége" (53/f. ábra) jelzõtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek. A kiegészítõ jelzõtábla jelzi (53/g. ábra) azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó - a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett - matrica színét, amellyel rendelkezõ gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik. A behajtási tilalom alól az út kezelõje felmentést adhat. A kiegészítõ jelzõtáblán "Kivéve engedéllyel" felirat is elhelyezhetõ.

53/e. ábra

53/f. ábra

53/g. ábra

(2) Ha a jelzõtáblán az (1) bekezdés o)-x) pontjában említett táblák jelképei közül több van feltüntetve, az útra a jelképekkel jelzett valamennyi jármûvel tilos behajtani (54., 55. ábra).

54. ábra

55. ábra

(3) Ha az (1) bekezdés n)-y) és z/2. pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ táblán „Kivéve célforgalom” felirat van, a tilalom nem vonatkozik arra a jármûre, melynek úti célja a táblával megjelölt úton vagy övezetben van.

(4) Ha az (1) bekezdés o)-x) és z/2. pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ táblán „Kivéve áruszállítás” felirat van, áruszállítást végzõ jármûvel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha úti célja a jelzõtáblával megjelölt úton vagy övezetben van.

(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzõtábla hatálya arra az útkeresztezõdésre terjed ki, amelyik elõtt azt elhelyezték.

(6) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett jelzõtábla hatálya a táblánál kezdõdik és a következõ útkeresztezõdés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzõtábla a tilalmat elõbb feloldja. A vasúti átjáró elõtt a 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerinti veszélyt jelzõ táblával együtt elhelyezett, az (1) bekezdés d) pontjában említett jelzõtábla hatálya a vasúti átjáró kezdetéig tart.

(7) A „Sebességkorlátozás vége” jelzõtábla (56. ábra) az (1) bekezdés d) pontjában említett tábla, az „Elõzési tilalom vége” jelzõtábla (57. ábra) az

56. ábra

57. ábra

(1) bekezdés f) pontjában említett tábla, a „Tehergépkocsira vonatkozó elõzési tilalom vége” jelzõtábla (58. ábra) az (1) bekezdés g) pontjában említett tábla, a „Mozgó jármûvekre vonatkozó tilalmak vége” jelzõtábla (59. ábra) pedig az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett valamennyi tábla hatályát feloldja.

58. ábra

59. ábra

 

(8) Ha a „Sebességkorlátozás” jelzõtáblát a „Lakott terület kezdete” jelzõtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed.

(9) Ha az (1) bekezdés a)-d), f)-g), z/1., z/2. és z/3. pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla idõszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idõszakban áll fenn.

(10) Ha az (1) bekezdés n)-y) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla idõszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idõszakban áll fenn; azzal a jármûvel, amellyel a nem tiltott idõszakban az útra behajtottak, a tiltott idõszak kezdetéig az utat el kell hagyni.

(11) Ha a „Kivéve célforgalom” vagy a „Kivéve áruszállítás” feliratú kiegészítõ tábla idõszakot is megjelöl, az útra célforgalomban is csak ebben az idõszakban szabad behajtani és azt a megjelölt idõszak végéig el kell hagyni.

(12) Az (1) bekezdés n)-t) és z/2. pontjában említett jelzõtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyûjtõ- és kézbesítõ szolgálat ellátására szolgáló jármûvel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden jármûnek haladéktalanul el kell hagyni.

(13) Az (1) bekezdés n)-p), t) és u) pontjában említett jelzõtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító jármû vezetõje), a betegszállító gépjármû a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzõtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthetõ meg. A jármûvel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(14) Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzõtábla alatt "Kivéve engedéllyel", "Kivéve taxi", vagy "Kivéve.....(tömegközlekedési vállalat)" feliratú kiegészítõ tábla van, az útra engedéllyel rendelkezõ vagy a kiegészítõ táblán feltüntetett jármûvel, továbbá kerékpárral és állati erõvel vont jármûvel szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelõje adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkezõ, vagy oda (onnan) áruszállítást végzõ természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére. A (12) bekezdésben meghatározott behajtási tilalom alól az út kezelõje felmentést adhat.

(15) Ha az (1) bekezdés a), b), n) és z) pontjában említett jelzõtábla alatt az 59/a., 59/b. ábra szerinti kiegészítõ táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra van, a jelzõtáblával jelzett tilalom a menetrend szerint közlekedõ autóbuszra és/vagy kerékpárra nem vonatkozik.

 

59/a. ábra

59/b. ábra

(16) Ha a "Korlátozott forgalmú övezet" jelzõtáblát (53/c. ábra) a "Lakott terület kezdete" (131-131/c. ábra) jelzõtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.
A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam