KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
57. § Elromlott jármû vontatása

57. § Elromlott jármû vontatása

(1) Elromlott jármû vontatása során - a 26. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt rendelkezés megtartásán túlmenõen - fokozott óvatossággal, lehetõleg kisforgalmú úton és idõszakban kell közlekedni. Autópályáról és autóútról az elromlott jármûvet vontató jármûvel a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetõleg útkeresztezõdésben le kell térni.

(2) Elromlott gépjármûvet, mezõgazdasági vontatót és lassú jármûvet vontatni csak olyan jármûvel szabad, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármû tényleges súlyának a felét; ha azonban az üzemi fékberendezés romlott el, vontatásra csak olyan jármûvet szabad használni, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármû tényleges súlyát.

(3) Kétkerekû motorkerékpárt, segédmotoros kerékpárt és kerékpárt vontatni, valamint ilyen jármûvel más jármûvet vontatni tilos.

(4) Olyan jármûvet, amelynek kormányszerkezete romlott el, csak emelve szabad vontatni. Emelve vontatásnál a vontatott jármûvet úgy kell rögzíteni, hogy a megemelt rész oldalirányban ki ne lenghessen. Jármûvet emelve úgy vontatni, hogy a kormányozott kerekein gördüljön, csak abban az esetben szabad, ha a kormányzott kerekeket elfordulás ellen megfelelõen rögzítették.

(5) A vontatott jármûvet olyan személynek kell vezetnie, aki megfelel a 4. §-ban foglalt rendelkezéseknek. Vontatott jármûvön - a vezetõn kívül - személyt szállítani tilos; az emelve vontatott jármûvön még vezetõ sem utazhat.

(6) A vontatórudat, illetõleg a vontatókötelet a jármûveken úgy kell rögzíteni, hogy az le ne szakadhasson. A vontatórúdnak, illetõleg a vontatókötélnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a két jármû kanyarodás közben össze ne érhessen; nem lehet azonban hosszabb, mint a vontatott jármû. Ha a vontatórúd, illetõleg a vontatókötél három méternél hosszabb, azt feltûnõ módon (pl. zászlóval, lámpával) meg kell jelölni.

(7) Olyan jármûvet, amelynek üzemi fékberendezése romlott el, vagy amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja, csak - a húzó- és a nyomóerõk felvételére egyaránt alkalmas - merev vontatórúddal szabad vontatni.

(8) A vontatott jármû féklámpáját és irányjelzõ berendezését - kivéve ha a jármûvet emelve vontatják - mûködtetni kell, továbbá - éjszaka és korlátozott látási viszonyok között - a vontatott jármûvet is ki kell világítani.


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam