KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
6. § A rendõr jelzései

6. § A rendõr jelzései

(1) A forgalmat az útkeresztezõdésben irányító rendõr karjelzései:

a) a rendõr mindkét karjának oldalirányú kinyújtása

- a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezõk részére szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat; a jármûvel - ha jelzõtábla nem tiltja - az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;

- a kinyújtott karra merõleges irányból érkezõk részére a továbbhaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet; a jármûvel az útkeresztezõdésnél - a kijelölt gyalogosátkelõhely, illetõleg a megállás helyét jelzõ útburkolati jel, ezek hiányában az útkeresztezõdés elõtt - meg kell állni;

b) a rendõr függõlegesen feltartott karja a forgalom irányának megváltozását jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levõ gyalogos pedig köteles az áthaladást mielõbb befejezni; a jármûvel az a) pontban említett helyen meg kell állni, ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkeresztezõdésen mielõbb át kell haladni;

c) ha a rendõr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövõ forgalom felé fordítja, a jobbról érkezõ jármûvek - a rendõr mögött - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a jobbról érkezõ jármûvek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezõk részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

d) ha a rendõr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, a balról érkezõ jármûvek - a rendõr elõtt - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a balról érkezõ jármûvek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezõk részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

e) karjelzés hiányában a rendõr vállával párhuzamos, illetõleg vállára merõleges irányból érkezõk részére - értelemszerûen - az a) pont rendelkezései az irányadók;

f) ha a rendõr kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség növelésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség csökkentésére ad utasítást.

(2) Ha a rendõr a forgalmat nem útkeresztezõdésben irányítja,

a) a jármûvek megállítására

aa) karjának vagy fehér szegélyû piros tárcsának függõleges feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetõleg síppal ad jelzést,

ab) menet közben a megkülönböztetõ fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyû piros tárcsának, piros vagy fehér fényû lámpának fel-le mozgatásával, illetõleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegû felirattal;

b) a megkülönböztetõ fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetõleg rendõrségi helikopterrõl hangszórón keresztül adott, a követendõ közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelõ módon kell az úton közlekedõ jármû vezetõjének eljárnia.

(3) A rendeletben meghatározott egyéb közúti jelzések és a forgalmi szabályok csak annyiban irányadók, amennyiben a rendõr jelzésével nem ellentétesek.

(4) Az (1), (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések értelemszerûen irányadók a szolgálatban lévõ katonai forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenõre, a vám- és pénzügyõr, a tûzoltó, valamint a forgalmat ellenõrzõ közlekedési hatóság közúti ellenõre által adott jelzésekre is.
A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam