KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés

Abszolút gyorshajtás
Akadályozás
Autóbusz
Autóbuszforgalmi-sáv
Autóbuszöböl
Autópálya
Autóút
Álló jármû
Átkelõhely
Belátható távolság
Betegszállító gépjármû
Bizalmi elv
Biztonságos oldaltávolság
Biztosítatlan vasúti átjáró
Biztosított vasúti átjáró
Csõkorlát
Csúszós úttest
Digitális sebességmérõ
Egyirányú forgalmú út
Elindulás
Elõjelzõ nyíl
Elõzés
Elsõbbség
Éjszaka
Féktávolság
Fékút
Félpótkocsi
Fényvisszaverõ mellény (ruházat)
Figyelmeztetõ jelzést használó jármû
Forgalmi sáv
Földút
Fõútvonal
Gépjármû
Gépkocsi
Gyalog- és kerékpárút
Gyalogosok zárt csoportja
Gyalogút
Gyermekbiztonsági rendszer
Gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti csoportba sorolása
Gyorsítósáv
Hatósági engedély
Hatósági jelzés
Háromúttestû út
Integrált gyermekbiztonsági rendszer
Irányváltoztatás
Iskolabusz
Járda
Járdasziget
Jármû
Jármûforgalom elõl elzárt terület
Jármûszerelvény
KRESZ szerinti egyenes
Kanyarodósáv
Kapaszkodósáv
Kerékpár
Kerékpáros nyom
Kerékpársáv
Kerékpárút
Kikerülés
Kitérés
Korlátozott látási viszonyok
Könnyû pótkocsi
Körforgalmú út
Kötelezõ megállást jelzõ vonal
Követési távolság
Különösen veszélyes hely
Lakott terület
Lassan haladó jármû
Lassítósáv
Lassú jármû
Leállósáv
Megállás
Megállás helyét jelzõ vonal
Megállás tilalmát jelzõ vonal
Megállóhely
Megengedett legnagyobb össztömeg
Megkülönböztetett jelzést használó gépjármû
Mellékútvonal
Menetirány szerinti jobb oldal
Mezõgazdasági vontató
Mobil rádiótelefon
Mopedautó
Motorkerékpár
Motoros tricikli
Nehéz pótkocsi
Nem integrált gyermekbiztonsági rendszer
Nyerges vontató
Nyitott kerékpársáv
Nyílt villamospálya
Osztottpályás út
Össztömeg
Õrizetlenül
Pótkocsi
Quad
Reakcióidõ
Relatív gyorshajtás
Sajáttömeg
Sebesség csökkentõ borda
Segédmotoros kerékpár
Személygépkocsi
Szilárd burkolatú út
Tehergépkocsi
Tengelyterhelés
Terelõnyíl
Terelõvonal
Trolibusz
Út
Útkeresztezõdés
Útpadka
Úttest
Úttest szélét jelzõ vonal
Útzár
Üzembentartó
Üzemi fékberendezés
Üzemzavar
Vasúti átjáró
Vasúti átjáró kezdete
Várakozás
Várakozási tilalmat jelzõ vonal
Várakozóhely
Veszélyes anyagot szállító jármû
Veszélyeztetés
Vezetõ
Villamos
Vontató
Watt
X-jel
Zavarás
Záróvonal
Zárt villamospálya
Zsákutca

:A, Á

Abszolút gyorshajtás: az, amikor a jármûvezetõ az útra megállapított, vagy a táblával meghatározott sebességnél gyorsabban halad.

Akadályozás: ha valaki a közlekedés más résztvevõjét a szándéka szerinti menetében, mozgásában, továbbjutásában gátolja, hátráltatja, a célzattól eltérõ közlekedési magatartásra (pl. fékezésre vagy irányváltoztatásra) kényszeríti.

Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsõvezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben - a vezetõ ülését is beleértve - kilencnél több állandó ülõhely van.

Autóbuszforgalmi-sáv: a menetrend szerint közlekedõ közforgalmi autóbuszok és trolibuszok közlekedésére szolgáló, útburkolati jellel és jelzõtáblával kijelölt forgalmi sáv.

Autóbuszöböl: a menetrend szerint közlekedõ közforgalmú autóbuszok és trolibuszok megállóhelye, valamint a megállóhelyre történõ ki- és beszállásra kialakított úttest és úttest-kiöblösödés, ahol a jármû megállóhelyét jelzõ táblát is elhelyezték.

Autópálya: jelzõtáblával autópályaként megjelölt osztottpályás út.

Autóút: jelzõtáblával autóútként megjelölt út.

Álló jármû: a forgalmi okokból egy helyben tartózkodó jármû statikus volta nem minõsül sem megállásnak sem várokozásnak.

Átkelõhely: általában, gyalogos átkelõhelyet, vasúti átkelõhelyet vagy határátkelõhelyet értelmezünk az átkelõhely használatakor.B

Belátható távolság: az a távolság, amelyet a vezetõ úgy tud áttekinteni, hogy felismerhesse az ott lévõ akadályt vagy jelzést.

Betegszállító gépjármû: külön jogszabály szerint ilyennek megjelölt és üzemeltetett jármû.

Bizalmi elv: Minden közlekedõ joggal számíthat arra, hogy a közlekedés szabályait mások is megtartják.

Biztonságos oldaltávolság: az a távolság, melyet a jármûveknek közlekedésük során tartani kell.

Biztosítatlan vasúti átjáró: a közúti jármûvek forgalmát az r) pontban meghatározott berendezések vagy jelzõõr nem szabályozza.

Biztosított vasúti átjáró: a közúti jármûvek forgalmát teljes sorompó; teljes sorompó és piros fényt adó kiegészítõ berendezés; hangjelzõ berendezés; fénysorompó; félsorompóval kiegészített fénysorompó; jelzõõr szabályozza.C, Cs

Csõkorlát: olyan - az egyébközúti jelzések családjába tartozó - jelzés, amely azt jelzi, hogy ezen az útszakaszon a gyalogosnak az úttestre lépni tilos.

Csúszós úttest: olyan jelzõtáblával megjelölt vagy jelölésnélküli út, útszakasz, mely jég, hó, esõ, páralecsapódás stb. miatt a száraz úttesthez képest rosszabb tapadással bír.D, Dz, Dzs

Digitális sebességmérõ: olyan útmentén felállított elektronikus mûszer, mely a felé haladó jármûnek a pillanatnyi sebességét hivatott mutatni.E, É

Egyirányú forgalmú út: olyan út, amelyben csak egy – jelzõtáblával jelzett – irányban szabd közlekedni.

Elindulás: Jármûvel az úttest szélérõl vagy az úttesten kívüli területrõl a forgalomba történõ bekapcsolódás.

Elõjelzõ nyíl: azt jelzi, hogy a forgalmi sávból a következõ útkeresztezõdésnél melyik irányba (irányokba) szabad továbbhaladni.

Elõzés: jármûvel az úttesten azonos irányban haladó jármû melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különbözõ forgalmi sávokban folyamatosan haladó jármûvek egymás melletti elhaladása nem minõsül elõzésnek.

Elsõbbség: továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevõjével szemben. Azt a jármûvet, amelynek elsõbbsége van, az elsõbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. Azt a gyalogost, akinek elsõbbsége van, az elsõbbségre kötelezett nem akadályozhatja, és nem zavarhatja áthaladásában.

Éjszaka: az esti szürkület kezdetétõl a reggeli szürkület megszûnéséig terjedõ idõszak.F

Féktávolság: az akadály észlelésétõl a megállásig megtett távolság.

Fékút: a fékezés kezdetétõl a megállásig megtett út.

Félpótkocsi: olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának jelentõs részét a vontató veszi át.

Fényvisszaverõ mellény (ruházat): az MSZ EN 471:2003. számú szabványban meghatározott követelményeknek megfelelõ mellény vagy ruházat.

Figyelmeztetõ jelzést használó jármû: olyan jármû, mely az úton közlekedése, munkavégzés során sárga villogó jelzést ad.

Forgalmi sáv: az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendõ szélességû - akár útburkolati jellel megjelölt, akár meg nem jelölt - része.

Földút: jármû közlekedésére szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkõ, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró elõtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik.

Fõútvonal: jelzõtáblával fõútvonalként megjelölt út.G, Gy

Gépjármû: olyan jármû, amelyet beépített erõgép hajt. A mezõgazdasági vontató, a lassú jármû, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minõsül gépjármûnek.

Gépkocsi: olyan gépjármû, melynek négy vagy több kereke van; a négykerekû motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

Gyalog- és kerékpárút: jelzõtáblával gyalog-és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérõ színû burkolattal is kijelölhetõ.

Gyalogosok zárt csoportja: A gyalogosoknak legalább hat fõbõl álló, felismerhetõen zárt alakzatban közlekedõk csoportja.

Gyalogút: jelzõtáblával gyalogútként megjelölt út, illetõleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttõl tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

Gyermekbiztonsági rendszer:

Gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti csoportba sorolása: a benne elhelyezhetõ gyermek testsúlya szerint:
- 0. csoport: 10 kg testsúly alatt,
- 0+. csoport: 13 kg testsúly alatt,
- I. csoport: 9-18 kg testsúlyig,
- II. csoport: 15-25 kg testsúlyig,
- III. csoport: 22-36 kg testsúlyig.

Gyorsítósáv: az úttesten egy másik úttal való keresztezõdés (becsatlakozás) elõtt a többi forgalmi sávtól útburkolati jellel elválasztott része, amely a mellette lévõ forgalmi sávba, a kialakult sebességgel történõ sávváltás elõsegítésére szolgál.H

Hatósági engedély: a jármû forgalmi engedélye.

Hatósági jelzés: a jármû rendszámtáblája.

Háromúttestû út: olyan út, amelynek középsõ úttestétõl járdasziget vagy az úttól elkülönített egyéb terület választja el a két szélsõ úttestet.I, Í

Integrált gyermekbiztonsági rendszer: hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítõ székkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;

Irányváltoztatás: az út szimmetriatengelyének párhuzamosságától való eltérés, (ugyanakkor a megállás és az elindulás is irányváltoztatásnak minõsül).

Iskolabusz: kizárólag gyermekek, tanulók, felnõtt kísérõ melletti szállítására rendszeresített és a 48 § (12) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ autóbusz, amely a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodóan közlekedik.J

Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttõl szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda.

Járdasziget: az útnak az úttesten levõ, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt - a jármûforgalom elõl elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a jármûforgalom irányítására szolgáló - része.

Jármû: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erõvel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejébõl 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minõsül jármûnek. Az ilyen eszközökkel közlekedõ személyek gyalogosoknak minõsülnek.

Jármûforgalom elõl elzárt terület: olyan útburkolati jellel kijelölt terület, amelyre jármûvel ráhajtani tilos.

Jármûszerelvény: gépjármûbõl, mezõgazdasági vontatóból vagy lassú jármûbõl és hozzákapcsolt pótkocsiból (egyéb vontatmányból) álló, a forgalomban egy vezetõvel, egységként résztvevõ jármûkombináció.K

KRESZ szerinti egyenes: az út szimmetriatengely párhuzamosságának követése.

Kanyarodósáv: útkeresztezõdések elõtt útburkolati jellel kijelölt olyan úttestrész, amelyre a bekanyarodó jármûvek kötelesek a bekanyarodás megkezdése elõtt besorolni.

Kapaszkodósáv: emelkedõ útszakaszon a menetirány szerinti jobb oldalon a lassan haladó jármûvek közlekedésére szolgáló, útburkolati jellel és jelzõtáblával jelölt forgalmi sáv.

Kerékpár: olyan, legalább kétkerekû jármû, amelyet emberi erõ hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményû motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhetõ el.

Kerékpáros nyom: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színû burkolati jellel kijelölt útfelület.

Kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

Kerékpárút: jelzõtáblával kerékpárútként megjelölt út.

Kikerülés: az úttest menetirány szerinti jobb oldalán álló jármû vagy ott lévõ egyéb akadály melletti elhaladás.

Kitérés: velünk szemben jövõ jármû, hajtott vagy vezetett állat, valamint zárt csoport elhaladásához szükséges hely biztosítása.

Korlátozott látási viszonyok: az átlagos látási viszonyoknak felhõsödés, köd, esõ, hóesés, porfelhõ vagy más ok miatt elõállt jelentõsebb korlátozottsága.

Könnyû pótkocsi: a legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegû pótkocsi.

Körforgalmú út: olyan út, amelyen úgy kell haladni, hogy az út által közre zárt terület a vezetõtõl balra essék.

Kötelezõ megállást jelzõ vonal: azt a helyet jelzi, ahol az „ÁLLJ! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla jelzése folytán meg kell állni.

Követési távolság: az a távolság, amely az elõl haladó és az azt követõ jármû között van.

Különösen veszélyes hely: szaggatott vonallal körülhatárolt sárga színû, ferde vonalakat magában foglaló olyan terület, amely a jármûvezetõk figyelmét arra hívja fel, hogy ezen, még forgalmi okokból sem szabad megállni.L, Ly

Lakott terület: a lakott terület kezdetét és végét jelzõ táblák közé esõ terület.

Lassan haladó jármû: lassan haladó jármûnek kell tekinteni minden olyan jármûvet, amely ténylegesen 25 km/h, vagy ennél kisebb sebességgel halad.

Lassítósáv: az úttesten egy másik úttal való keresztezõdés elõtt a többi forgalmi sávtól útburkolati jellel elválasztott rész, amely az eddig igénybe vett forgalmi sávból, az ott kialakult sebességgel történõ kiválásra és a továbbiakban lassításra szolgál.

Lassú jármû: olyan jármû, amelyet beépített erõgép hajt és sík úton önerejébõl 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

Leállósáv: az útnak az úttesttel azonos szintben levõ, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része.M

Megállás: jármûvel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetõleg - ha a vezetõ a jármûnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történõ egy helyben tartózkodás.

Megállás helyét jelzõ vonal: A menetirányt tekintve keresztirányú szaggatott, vagy folytonos vonal, amely azt a helyet jelzi, ahol a jármûvel – ha megállást az elsõbbség megadása, a vasúti jármû áthaladásának biztosítása, ill. fényjelzõ készülék vagy vasúti átjárót biztosító jelzõberendezés jelzése szükségessé teszi – meg kell állni.

Megállás tilalmát jelzõ vonal: az úttest szélén vagy a járdaszegélyen lévõ olyan sárga folytonos vonal, amely, - jogszabályi rendelkezésbõl vagy a jelzõtábla jelzésébõl következõen – megállási tilalomra hívja fel a figyelmet.

Megállóhely: a megállóhely olyan sárga útburkolati jellel kijelölt hely, amely a menetrend szerint közlekedõ autóbusz, vagy trolibusz megállóhelyét, illetõleg a taxiállomását jelzi.

Megengedett legnagyobb össztömeg: az illetékes hatóság által meghatározott az a tömeg, amelyet a jármû össztömege nem haladhat meg.

Megkülönböztetett jelzést használó gépjármû: olyan gépjármû, melynek megkülönböztetett státuszát villogó kék jelzés, sziréna vagy váltakozó hangmagasságot adó berendezés biztosítja.

Mellékútvonal: minden közutat, amely nem autópálya, autóút vagy fõútvonal mellékútvonalnak nevezünk.

Menetirány szerinti jobb oldal: az úttestnek az a része, amely - a menetirányt tekintve - az úttest útburkolati jellel megjelölt vagy képzeletbeli felezõvonalától jobb oldalra esik. Egyirányú forgalmú úton és körfogalmú úton az úttest, továbbá osztottpályás úton a menetirányt tekintve jobb oldalra esõ úttest teljes szélességében menetirány szerinti jobb oldalnak tekintendõ.

Mezõgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkezõ, pótkocsi vontatására és/vagy mezõgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, mûködtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármû, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

Mobil rádiótelefon: a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére alkalmas készülék (végberendezés).

Mopedautó: a külön jogszabályban L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterû, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelõszervekkel van felszerelve."

Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e jármûkategóriába sorolt kétkerekû oldalkocsi nélküli, L4e jármûkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkezõ jármû, továbbá a motoros tricikli.

Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e jármûkategóriába sorolt háromkerekû és L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár.N, Ny

Nehéz pótkocsi: a 750 kg megengedet legnagyobb össztömeget meghaladó pótkocsi.

Nem integrált gyermekbiztonsági rendszer: részleges biztonsági rendszer, amely a felnõttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva - amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik - teljes gyermekbiztonsági rendszert képez.

Nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta levõ nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentõs részét átveszi.

Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történõ elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármû egyirányú közlekedésére szolgáló - különleges forgalmi sáv.

Nyílt villamospálya: olyan villamospálya, amelynek sínei az útburkolatba vannak beépítve, és amelyben a vonatkozó szabályok megtartásával más jármûvek is közlekedhetnek.O, Ó, Ö, Ő

Osztottpályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára - egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott - két külön útteste van.

Össztömeg: a jármû saját tömegének, valamint a rajta levõ személyeknek, rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege.

Õrizetlenül: általában jármûvet vagy állatot ért alatta a KRESZ.P

Pótkocsi: olyan jármû, amely gépjármûvel, mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel történõ vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegû pótkocsi: könnyû pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegû pótkocsi: nehéz pótkocsi.Q

Quad: a külön jogszabályban
- L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár vagy
- L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár, amely nyitott utasterû, kormánymûve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelõszervekkel van felszerelve.R

Reakcióidõ: az akadály észlelésétõl a fékezés kezdetéig eltelt idõ.

Relatív gyorshajtás: a megengedett sebesség határon belül a jármû és a rakomány sajátosságait, az útviszonyokat, a forgalmi, a látási és az idõjárási viszonyokat figyelembevéve a sebesség olyan mértékû túllépése, amely személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesthez vezet.S, Sz

Sajáttömeg: üzemanyaggal feltöltött és a szükséges tartozékokkal (szerszám, pótkerék stb.) ellátott üres jármû tömege.

Sebesség csökkentõ borda: olyan az úttestbe beépített mûtárgy, illetve jelzés, amellyel a jármûvek sebességét a baleset elkerülése érdekében fizikálisan, vagy a bordák keltette hanghatással igyekeznek csökkenteni.

Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e jármûkategóriába sorolt kétkerekû, L2e jármûkategóriába sorolt háromkerekû jármû, továbbá az L6e jármûkategóriába sorolt quad és mopedautó.

Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezetõ ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülõhely van.

Szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek útteste szabályosan lerakott kõ vagy mûkõ, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.T, Ty

Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.

Tengelyterhelés: a jármû egy-egy tengelyén levõ kerekek által a vízszintes talajra átvitt súly.

Terelõnyíl: azt jelzi, hogy a forgalmi sávot – a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartásával – a jelzett irányban el kell hagyni.

Terelõvonal: hosszirányú szaggatott vonal, mely az úttest menetirány szerint jobb és bal oldalát (kétirányú forgalmát), mint felezõvonal, vagy az azonos irányú forgalmi sávokat, valamint a nyílt villamospályát választja el a forgalmi sávtól.

Trolibusz: elektromos felsõvezetékhez kötött gépkocsi.U, Ú, Ü, Ű

Út: a gyalogosok és a közúti jármûvek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetõleg magánterület (közforgalom elõl el nem zárt magánút).

Útkeresztezõdés: két vagy több útnak azonos szintben való keresztezõdése, egymásba torkollása, illetõleg elágazása.

Útpadka: az útnak az úttest mellett levõ, útburkolattal el nem látott része.

Úttest: az útnak a közúti jármûvek közlekedésére szolgáló része.

Úttest szélét jelzõ vonal: hosszirányú folytonos - az úttest szélének jelzésére szolgáló - az útkeresztezõdésnél szaggatott jel.

Útzár: a közútnak, rendõrségi ellenõrzés céljából, a jármûvek továbbhaladását akadályozó eszközökkel történõ lezárása.

Üzembentartó: mindig a jármû tulajdonosa minõsül üzembentartónak függetlenül attól a jármûvet a tulajdonos üzemelteti vagy sem.

Üzemi fékberendezés: a jármûvek menetközben, üzemközben mûködõ fékrendszere. Pl. a gépkocsinál a lábfék, az egynyomon haladó jármûveknél pedig a kézi-és a lábfék.

Üzemzavar: olyan közlekedési – általában vasúti – biztonsági berendezés üzemképtelensége, vagy rossz üzeme miatt bekövetkezett körülmény okán ezeket a helyeket a jármûvezetõknek fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell megközelíteni, illetve megállással kell meggyõzõdni az itteni elhaladás veszélytelenségérõl.V

Vasúti átjáró: az út és a vasúti pálya – vasúti átjáró kezdete jelzõtáblával határolt – szintbeni keresztezõdése.

Vasúti átjáró kezdete: a „Vasúti átjáró kezdete” jelzõtáblákkal megjelölt hely.

Várakozás: jármûvel a megállásnál hosszabb ideig történõ egyhelyben tartózkodás.

Várakozási tilalmat jelzõ vonal: az úttest szélén vagy a járdaszegélyen lévõ olyan sárga szaggatott vonal, amely, - jogszabályi rendelkezésbõl vagy a jelzõtábla jelzésébõl következõen – várakozási tilalomra hívja fel a figyelmet.

Várakozóhely: jármû várakozására szolgáló, útburkolati jellel kijelölt hely.

Veszélyes anyagot szállító jármû: olyan jármû, amelyet elején és hátulján narancssárga alapszínû, felirat nélküli vagy felirattal ellátott táblával jelöltek meg.
 

Veszélyeztetés: ha valaki a közlekedés más résztvevõit kár, baleset bekövetkezésének, a személy- és vagyonbiztonság sérelmének a lehetõségébe sodorja.

Vezetõ: az a személy, aki az úton jármûvet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minõsül vezetõnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követõ gyakorlati vizsga során vezetõnek az oktató minõsül.

Villamos: olyan jármû, amely az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál.

Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi.W

Watt: jele W, ezt a mértékegységet fõleg motorok (belsõégésû motorok) teljesítményének és munkagépek, szerszámgépek teljesítmény megadásához használják. Ezer watt, egy kilowatt. Egy kW megközelítõleg 1,34 lóerõvel egyenlõ.X, Y

X-jel : az egymást keresztezõ vonalak a várakozás tilalmát jelzik, ahol a jelzett területet valamely okból (pl. kapubejárat, tûzcsap stb.) szabadon kell hagyni.Z, Zs

Zavarás: olyan magatartás, amellyel valaki másnak a közlekedését nehezíti, a közlekedés más résztvevõit megijeszti, neki kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okoz, magatartásával figyelmét elvonja vagy indokolatlanul leköti (pl. zavar az a jármûvezetõ, aki a kürtöt, fénykürtöt, vagy a távolsági fényszórót indokolatlanul használja. Zavar az a jármûvezetõ is, aki a jármûve sebességével megtéveszti az elsõbbséggel rendelkezõket).

Záróvonal: hosszirányú folytonos vonal, mely az úttest menetirány szerint jobb és bal oldalát (kétirányú forgalmát), mint felezõvonal, vagy az azonos irányú forgalmi sávokat, valamint a nyílt villamospályát választja el a forgalmi sávtól.

Zárt villamospálya: olyan villamospálya, amely nincs burkolattal ellátva, vagy amely az úttest más részétõl szegéllyel van ellátva.

Zsákutca: olyan út melynek csak „Zsákutca” jelzõtábla felõli részén lehet jármûvel be-és kihajtani.